KORT TIL KIRKEN

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste

Abild Kirke

Kirkevej 5 - Abild - 6270 Tønder

kort    skråfoto    foto (Kristen Kousgaard)    gravsteder    sognegrænsen    hjemmeside    gudstjenester

Abild Kirke hører under:

Abild Sogn

Abild Pastorat.

Tønder Provsti    (provsti.dk)     Ribe Stift

Tønder Kommune     Region Syddanmark      Før 1970:   Tønder, Højer og Lø Herred  Tønder Amt    Historiske Matrikelkort    Kirkebøger etc.

Kirken er bygget omkr. 1200,    ligger 13 m. over havet

Flere oplysninger på:    Danmarks Kirker    Kirkehistorie.dk    Wikipedia    Historisk Atlas    altertavler.dk

Opdateret d. 15.9.2018