KORT TIL KIRKEN

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste

Avernakø Kirke

Hovedvejen 35 - Avernakø - 5600 Faaborg

kort    foto(dis)    gravsteder    sognegrænsen    hjemmeside    gudstjenester (ugeavisen)

Avernakø Kirke hører under:

Avernakø Sogn

Fåborg-Diernæs-Lyø-Avernakø Pastorat.    (med kirkerne: Helligåndskirken, Diernæs, Lyø og Avernakø)

Fåborg Provsti    (provsti.dk)     Fyens Stift

Faaborg-Midtfyn Kommune     Region Syddanmark      Før 1970:  Sallinge Herred  Svendborg Amt    Historiske Matrikelkort    Kirkebøger etc.

Kirken er bygget i 1633,    ligger 11 m. over havet

Flere oplysninger på:    Kirkehistorie.dk    Wikipedia

Opdateret d. 2.3.2018