KORT TIL KIRKEN

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste

Birkerød Kirke

Henrik Gerners Vej 2 - 3460 Birkerød

kort   (sv-foto mulig)    foto    gravsteder:  Birkerød  Ebberød  Assistens og Søholm    sognegrænsen    hjemmeside    gudstjenester

Birkerød Kirke hører under:

Birkerød Sogn    (Hørsholm Sogn udskilt i 1784, grænseændring med Blovstrød Sogn i 1902, en del udskilt til Usserød Sogn i 1946,
                             dele udskilt til Hørsholm Sogn i 1938 og 1964, en del udskilt til Vedbæk Sogn i 1950, Bistrup Sogn udskilt i 1963)

Birkerød Pastorat.    (med kirkerne: Birkerød og Høsterkøb)

Rudersdal Provsti     (provsti.dk)     Helsingør Stift

Rudersdal Kommune     Region Hovedstaden      Før 1970:  Lynge-Kronborg Herred  Frederiksborg Amt    Historiske Matrikelkort    Kirkebøger etc.

Kirken er bygget omkr. 1200        - og er Vejkirke i denne sæson

Flere oplysninger på:    Danmarks Kirker    Kirkehistorie.dk    Den Store Danske     Wikipedia    Nordens Kirker    altertavler.dk    kalkmalerier.dk

Opdateret d. 1.11.2016