KORT TIL KIRKEN

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste

Søby Kirke

Søby Kirkevej 10 - Svenstrup - 8450 Hammel

kort    foto (wiki)    gravsteder    sognegrænsen    historien (Danmarks Kirker))     gudstjenester

Søby Kirke hører under:

Søby Sogn

Røgen-Sporup-Søby Pastorat.    (med kirkerne: Røgen, Sporup og Søby)

Favrskov Provsti    (provsti.dk)     Aarhus Stift

Favrskov Kommune     Region Midtjylland     Før 1970:  Gjern Herred  Skanderborg Amt    Historiske Matrikelkort    Kirkebøger etc.

Kirken er bygget omkr. 1100,    ligger 58 m. over havet

Flere oplysninger på:    Danmarks Kirker    Kirkehistorie.dk    Wikipedia    altertavler.dk

Opdateret d. 25.3.2018