kontakt


KORT TIL KIRKEN

FORSIDEN
KONTAKT: Skriv hvis du finder fejl eller mangler eller bare vil komme med en kommentar: Mail: korttilkirken@yahoo.dk

HER - kan du se Kristeligt Dagblads omtale af siden.Kilder til oplysningerne på de enkelte kirkesider:

www.reitoft.dk - byggeår for kirker
www.denjyskekirkebog.dk - sogneoplysninger.

Links:
www.danske-kirker.dk - foto op oplysninger om (snart) alle danske kirker
kirkesok.no - oplysninger om alle norske kirker
www.findvej.dk - hjemmesiden der danner grundlag for kirkekortene her på siden.
www.kirkehistorie.dk - Danmarks kirkehistorie - stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker etc. - indtil år 2000
www.nordenskirker.dk - mange udførlige beskrivelser af nordiske kirker.
www.danmarkskirker.dk - Nationalmuseets storværk om De Danske Kirker.
kirkearkitektur - Beskrivelser af Danmarks nyerer kirker (1960-)
arkitektur-rådgivning - Flot side om bygge-stilarter 1050-1850
Kalkmalerier - Axel Bolvigs imponerende værk om Danske kalkmalerier.
Altertavler - Danmarks Middelalderlige Altertavler - et storværk.
Kirkeskibe - Database over danske kirkers kirkeskibe
sub.dis-danmark - Datalogi i Slægtsforskningen - bl.a. en næsten komplet samling af kirkebilleder.


Baggrunden for hjemmesidens tilblivelse:

I forbindelse med private fotooptagelser af de lokale kirker i Thy eftersøgte jeg i sommeren 2007 korrekte adresser til kirkebygningerne
på nettet, men INGEN websteder kunne give mig dem alle med fuld sikkerhed. (Google, Krak, Eniro, De Gule Sider, Kirkeministeriet???)

Jeg satte mig så det mål, som den første at lokalisere ALLE Danmarks Kirker under Den Danske Folkekirke, med fuldgyldige adresser
med husnummer og tilhørende GPS-koordinater til selve kirkebygningerne.

Dette kan kun gøres i overensstemmelse med de oplysninger, der kan findes i kommunernes BBR-register, som SKAL rapporteres videre
til Miljøministeriets afdeling, Kort- og Matrikelstyrelsen, hvor de efterfølgende kan findes. (se kirkernes BBR-meddelelser incl. adresser på: ois.dk).

I maj måned 2008 var jeg færdig, og lagde en liste med samtlige kirker ud på nettet, hver kirke med korrekt adresse og ydermere med
korrekte fuldskærmskort med mulighed for satellitfoto fra Danmarks sikrest fungerende, gratis og reklameløse kortleverandør, FindVej.dk.

Dette blev yderst positivt modtaget af Kristeligt Dagblad, se link til artiklen herover.

Den ultimative anerkendelse kom, da Nationalmuseets redaktion af kæmpeværket "Danmarks Kirker" (link ovenfor) meddelte mig,
at de nu, efter at have gennemtestet min side, endegyldigt havde fået et sikkert værktøj i deres arbejde med at lokalisere kirkerne
og havde lagt et link til min side ind som første "valg" på deres link-side!

Indtil nu er det kun omkring 50 kirker (sept. 2012) ud af de over 2400, der endnu ikke har fået tildelt et husnummer, og jeg er stadig i gang med at
kontakte de ansvarlige kommuner for at få dem til at rette op på fejlene.

Min pointe er, at flere og flere mennesker benytter GPS til at eftersøge kirkeadresser i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse, og her er et korrekt husnummer eller GPS-kordinater nødvendigt, for at være sikker på rigtig navigering til den søgte kirke.

Efterfølgende er jeg på opfordring begyndt at lægge foto af de enkelte kirker på siden, og endelig forsøger jeg at give oplysning om de
enkelte kirkers hjemmeside, om nogen.

Senere er sognegrænser og gravstedsfotos kommet til, og på det seneste opdaterede gudstjenestelister.
Til Top
Opdateret d. 12.8.2019