KORT TIL KIRKEN

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste

Ny Bjernt Kirkesal (Sydslesvig)

Neuer Weg 5 - D-24879 Neuberend

kort    foto    hjemmeside    gudstjenester


Ny Bjernt Kirkesal hører under:

Ansgar Pastorat, Slesvig    (gudstjenestesteder: Ansgar danske Kirke, Ny Bjernt Kirkesal og Gottorp Slotskirke)


Flere oplysninger på:    Kirkehistorie.dk    DKS

Opdateret d. 16.3.2015