KORT TIL KIRKEN

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste

Sørup Kirkesal (Sydslesvig)

Neue Str. 12 - D-24966 Sörup

kort    foto    hjemmeside


Sørup Kirkesal hører under:

Midtangel Pastorat.    (gudstjenestesteder: Satrup Kirkesal, Sørup Kirkesal og Freinwill Kirke)


Flere oplysninger på:    Kirkehistorie.dk    DKS

Opdateret d. 29.5.2022