KORT TIL KIRKEN

Feldingbjerg Kirke

Feldingbjergvej 7 - Feldingbjerg - 7850 Stoholm Jyll

kort    skråfoto    foto (dis)    gravsteder    sognegrænsen    hjemmeside

Feldingbjerg Kirke hører under:

Stoholm Sogn    (Sognet hed Feldingbjerg Sogn indtil 2007)

Kobberup-Stoholm Pastorat.    (med kirkerne: Kobberup, Stoholm og Feldingbjerg)

Viborg Domprovsti    (provsti.dk)     Viborg Stift

Viborg Kommune     Region Midtjylland     Før 1970:  Fjends Herred  Viborg Amt    Historiske Matrikelkort    Kirkebøger etc.

Kirken er bygget omkr. 1200,    ligger 24 m. over havet

Flere oplysninger på:    Kirkehistorie.dk    altertavler.dk

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste
Opdateret d. 26.2.2023