KORT TIL KIRKEN

Vroue Kirke

Amstrupvej 1 - Vroue - 7800 Skive

kort    skråfoto    foto (wiki)    gravsteder    sognegrænsen    hjemmeside

Vroue Kirke hører under:

Vroue Sogn

Vestfjends Pastorat.    (med kirkerne: Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly)

Viborg Domprovsti    (provsti.dk)     Viborg Stift

Viborg Kommune     Region Midtjylland     Før 1970:  Fjends Herred  Viborg Amt    Historiske Matrikelkort    Kirkebøger etc.

Kirken er bygget omkr. 1100,    ligger 26 m. over havet        - og er Vejkirke i denne sæson

Flere oplysninger på:    Kirkehistorie.dk

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste
Opdateret d. 24.7.2023