KORT TIL KIRKEN

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste

Hatlund Kirkesal (Sydslesvig)

Hatlund 9 - D-24972 Steinbergkirche

kort    hjemmeside


Hatlund Kirkesal hører under:

Lyksborg Pastorat    (gudstjenestesteder: Lyksborg danske Kirke, Hatlund Kirkesal og Husby Kirkesal)


Flere oplysninger på:    Kirkehistorie.dk    DKS

Opdateret d. 28.5.2022